Smartweb s.r.o.

Reklamácie ?

Táto krbová vložka bola 4 zimy preťažovaná. Ako palivo sme používali , uhlie drevotriesku , papier, nekvalitné drevo. Za hodinu sme spálili  čsto aj 10 - 15 kg dreva čo je cca 40 až 50 kW. Samozreme že pri takomto výkone bola účinnosť minimálna. Rošt sme menili  jeden až dva kusy za zimu.

Pokial máte prasknuté šamoty alebo vermiculit (tento material napr. používa fy. ABX ) môžete výrobok používať , tieto praskliny nemajú negatívny dopad na jeho životnosť alebo funkčnosť.

Problém nastáva vtedy keď šamot vypadáva alebo sa rosypáva  a je obnažená konštrukcia krbových kachlí,vložiek.

Pokial je priamemu žiareniu vystavený oceľový alebo liatinový korpus výrobku , dôjde vo veľmi rýchlom čase k trvalému poškodeniu výrobku.

Pozor na prasknuté alebo vypadané deflektory ( dosky v hornej časti ohniska , ktoré spomalujú odvod spalín do komína) ich neprítomnosť spôsobuje veľmi malú účinnosť.
 
 

K takýmto poškodeniam môže dochádzať :

1. keramika je uložená príliš natesno a počas kúrenia sa nemá kde

2. pravideľné preťažovanie - príliž veľa paliva - puknutie može nastať po už po 10 -15 dňoch takejto prevádzky

3. vlhké prostredie

4. vnútornou vadou ( bublinka) - puknutie je okamžite pri prvom zakúrení