Smartweb s.r.o.

Protipožiarne dosky PROMATECT H

PROMATECT®-H sú kalciumsilikátové dosky veľkého formátu. Dosky PROMATECT®-H sú ľahko opracovateľné vďaka priaznivým technickým parametrom umožňujú zostavenie mechanicky pevných samonosných konštrukcií.

Dosky PROMATECT®-H sú vhodné pre obostavby krbov a pre stavbu teplovzdušnej komory s dodatočným izolačným materiálom PROMASIL®-950 KS. Dosky PROMATECT®-H sú vhodné pre zhotovenie tieniacich stien za kachľami (náhrada azbestových dosiek) a krycích dosiek v priestupe dymovodu horľavým materiálom. Mimo štandardných formátov je možné na vyžiadanie dodať i prírezy.

TECHNICKÉ PARAMETRE

ct_item_2knxmlx5i19z: šedá
ct_item_2r03go4t8ijp: 400°C
ct_item_jiu4412wzo61:  0,25 % (pri 400 °C/24 h)
ct_item_ohv4sj7aw820: 870 kg/m3
ct_item_2nd6dbpchf6k: 9,3 MPa
ct_item_z0yuetgq4qo1: 6,4.10-6[sup]-6[/sup] m/m.K
ct_item_ccg2lk7czfjq:  0,17 W/m.K
ct_item_qge3s28y51h7:  0,19 W/m.K
ct_item_i40xgw28x7t9: 0,21 W/m.K
ct_item_n3dx82827xjl:  -
ct_item_hchb18pcnl70:  -
ct_item_pwtg6z8xidz7:  -
ct_item_ld9ootf0nq7e: A1
Farba: šedá
Klasifikačná teplota: 400°C
Zmrštenie: 0,25 % (pri 400 °C/24 h)
Objemová hmotnosť: 870 kg/m3
Pevnosť v tlaku: 9,3 MPa
Vrátna teplotná rozťažnosť: 6,4.10-6[sup]-6[/sup] m/m.K
Tep.vodivosť pri 20°C: 0,17 W/m.K
100°C: 0,19 W/m.K
200°C: 0,21 W/m.K
400°C: -
600°C: -
800°C: -
Trieda reakcie na oheň podľa ČSN EN 1351-1: A1