Smartweb s.r.o.

Teória

Ideálny  stav

Normálny stav krbových kachlí  ktoré sú v prevádzke . V teplovodnom výmeníku krbových kachlí sa zohrieva voda , ktorá za pomoci čerpadla koluje do radiatorov , kde je teplo z ohriatej vody odovzdávané do priestorov.

Havarijný stav

Havarijný stav krbových kachlí . Jedná sa o taký defekt obehu ktorý sposobý to že ohriata voda neprúdi do systému  (napr. výpadok  el. energie, rozbyté čerpadlo atd.). Voda v teplovodnom  výmeníku neprúdi  a nedochádza k odovzdávaniu energie. Voda se horením zohrieva až na  95°C – 100 °C, kedy sa zapne okruh  dochladzovania.

 Dochlazovacia  špirála v prevádzke

Na treťom obrázku je dochladzovacia špirála v prevádzke. Za pomoci tlaku vo vodovodnom systéme ( bez akejkolvek inej energie ) je do výmeníku vhánená  studená voda, ktorá odoberá teplo z teplovodného výmeníku krbových kachlí a ohriata voda je vypušťaná do kanalizácie. Akonáhle dôjde k poklesu teploty vody v teplovodnom vody pod  95 °C, čidlo dochlazovacej špirály  uzavre  prívod  vody z vodovodního systému , či už je to spôsobené dohorením paliva alebo obnovením  elektrickej energie.

Výber krbových kachlí podľa výkonu

Prv než si budete vyberať zdroj domácej pohody , mali by ste si nechať vypočítať tepeľnú stratu objektu , ktorý chcete vykurovať . Na základe tejto informácie Vám vieme lepšie poradiť.

Krbové kachle s příliš vysokým výkonom do miestnosti.

Ak ste sa rozhodli pre krbové kachle ktore majú pre Váš priestor príliš veľký výkon , budete mať problém vydržať v prekúrenej miestnosti.

Krbové kachle s příliš nízkým výkonom do miestnosti.

V opačnom prípade budete do kachlí prikladať neskutočne veľa dreva . Miestnosť vykúrite  ale krbové kachle preťažíte - prekúrite.

Ideálny stav

Pri inštalácii v novostavbe doporučujeme konzultovať dostatočný prívod vzduchu do miestnosti s kachlami. Ak je po stavebnej stránke všetko v poriadku , môže sa stať , že oheň nebude mať dosť kyslíku pre horenie.  Vzduchové otvory je možné zabudovať do dverí, ale môže ich pripraviť aj dodavateľ okien. Samozrejme pokial mu to včas oznámite. Najlepšou alternatívou je centrálny prívod priamo do spalovacieho priestoru z vonku.

Prevedenie

ABX vyrába krbové kachle - vložky :

oceľové   : oceľlový korpus - oceľové dvierka , oceľlový rám dverí , liatinový  rošt vermiculitová výplň ohniska

liatinové L :  liatinový korpus - liatinové dvierka , liatinový rám dverí , liatinový  rošt vermiculitová výplň ohniska

kombinované K : oceľlový korpus - liatinové dvierka , liatinový rám dverí , liatinový  rošt , vermiculitová výplň ohniska

ABX  predstavenie

Firma ABX pre Vás pripravila viac ako 80 typov krbových kachlí , sporákov , keramických krbov , a krbových vložiek.

Věřím, že na tomto webu najdete dostatek informací pro základní orientaci v dané problematice. Pro bližší informace neváhejte využít služeb našich pracovníků v obchodním oddělení, které můžete kontaktovat telefonicky, elektronickou poštou či osobně.z naší historieHistorie výroby krbových kamen na severu Čech a zřejmě v celém tehdejším Československu začíná v 80. a 90. letech 20. století.

 V té době současní společníci společnosti ABX s.r.o. Rumburk, ještě jako zaměstnanci podniku místního průmyslu Rukov Rumburk, rozvíjeli a realizovali topenářskou výrobu např. kotlů Dakon, přímotopných a akumulačních elektrokotlů, radiátorových článků a dalších výrobků.

V roce 1987 současný jednatel společnosti Jaroslav Vomela se svými spolupracovníky v provozovně Rukov - Jiřetín pod Jedlovou zahájil vývoj a výrobu prvních krbových kamen. Díky dlouholetým zkušenostem v topenářské výrobě se brzy podařilo zvládnout problematiku výroby krbových kamen.

Po privatizaci podniku Rukov Rumburk v roce 1992 se současní společníci ABX dohodli na založení vlastní firmy bez zahraniční majetkové účasti. Výrobu zahájili s dvaceti zaměstnanci a roční produkce čtyř typů kamen dosahovala celkově cca 300 ks.Krbová kamna nebyla na českém trhu známa a tak první výrobky putovaly do zahraničí.
Teprve postupem času si krbová kamna našla místo na českém trhu a dnes tvoří tuzemský prodej asi jednu třetinu celkového prodeje.... současnostSpolečnost dnes zaměstnává více než 300 zaměstnanců ve výrobních závodech v Rumburku, ve Varnsdorfu a Starých Křečanech.

Roční produkce kamen v posledních letech přesahuje hranici 25 000 ks a kromě České republiky jsou významnými odběrateli zákazníci v Německu, Rakousku, Itálii, Řecku, Švýcarsku, Holandsku, Belgii, Švédsku, Finsku, Polsku, Slovensku, Litvě, Lotyšsku, Bělorusku, Rusku, USA, ...

Všechna vyráběná kamna jsou konstruována na principu "dvojího spalování" a u nové řady výrobků je již využíván princip "terciárního spalování".Vysoká kvalita vyráběných krbových kamen a krbů je dosahována díky dlouholetým zkušenostem a profesionalitě všech pracovníků, a proto kamna se značkou ABX splňují mj. i nejvyšší normy DIN v autorizovaných zkušebnách v Německu, v Rakousku a České republice.

SpolečnostVýrobaOd vzniku společnosti jsme průběžně rozšiřujeme výrobu o nové technologické možnosti. V současné době disponujeme nejmodernějšími CNC technologiemi na zpracování plechu, CNC kovoobrábění, CNC strojem na přesnou výrobu vyzdívky do krbových kamen a technologií na 3D obrábění. Tyto technologie budou místěny v listopadu 2009 v prostorách nové haly ve Varnsdorfu o výměře 1.600 m2. Díky těmto technologiím jsme v poslední době schopni plnit i ty nejnáročnější požadavky ze strany zákazníků (více-bodové zavírání, kamna s otočným mechanizmem a mnoho dalšího). Dále máme specializované pracoviště pro výrobu kachlových kamen, litinových vložek a obrábění kamenného obložení.ZkušebnaDisponujeme vlastní zkušebnou, ve které jsem schopni měřit většinu parametrů kamen, které vyžadují i ty nejpřísnější normy států, jako Německo a Rakousko... Zkušebna zároveň naší firmě dovoluje i kontrolu parametrů během sériové výroby kamen.

Drevo

Ako nositeľ energie má výhrevnosť 15 000 kJ / kg. Výhrevnosť dreva je tým vyššia, čím je drevo suchšie, odporúčame vlhkosť pod 20 %. Takúto vlhkosť má drevo sušené prirodzeným spôsobom, t.j. uložené na voľnom vzduchu, po dobu 2 až 3 roky. Výhrevnosť dreva je v podstate rovnaká pre všetky druhy, veľmi silno ju však ovplyvňuje vlhkosť. Veľmi nízku energetickú hodnotu má práchnivé drevo.

Brikety z dreva

Vyrábajú sa z pilín lisovaním pod veľkým tlakom, ich výhrevnosť je 16 000 kJ / kg. Majú valcovitý alebo obdĺžnikový tvar, obsah vody je menej ako 10 %. Dlho horia, predlžujú intervaly prikladania do ohniska, nízke percento emisií. Skladovať v suchom prostredí!

Brikety z hnedého uhlia

Lisujú sa z upraveného odsíreného uhlia, výhrevnosť je 20 až 23 000 kJ / kg, vlhkosť je veľmi nízka, obsah síry je do 0,6 %. Pri použití v krbových peciach a krbových vložkách je vhodné ich kombinovať s drevom, predlžujú intervaly prikladania.
Voľne sypané brikety vo vlhkom prostredí, vo vrstve nad 50 cm, premiešané s prachom, majú tendenciu samovznietenia.
Na trhu sú aj brikety z nekvalitného uhlia, ktoré obsahujú vyššie percento vody, síry, dusíka a popola. Pri ich spaľovaní dochádza k znečisteniu skla a jeho miernemu zožltnutiu. Od predajcu treba vždy žiadať chemické zloženie paliva.

Zemská energia

Vlastnosti palív


Hnedé uhlie
Výhrevná hodnota, chemické zloženie a  vlastnosti uhlia silne závisia od miesta ťažby. Výhrevnosť je v  rozmedzí od 14 - 20 000 kJ / kg. Odporúčame uhlie s obsahom síry menej ako 2 % a dusíka 1,4 %, granulácia nad 3 cm. Nekvalitné hnedé uhlie má 7- 8 % síry, jeho spaľovanie je neekologické. Odporúčaná najmenšia granulácia uhlia je viac ako 30 mm. Pozor na uhlie skladované na voľnom priestranstve. Uhlie vystavené dažďu, môže absorbovať až 20 % zrážkovej vody. Neodporúčame kupovať napršané uhlie!

Kamenné uhlie, antracit
Výhrevná hodnota týchto palív – okolo 32 000 kJ / kg, je mimoriadne vysoká. Je to dvojnásobok výhrevnosti dreva. Podobne ako koks majú vysoký podiel pevnej horľavej zložky, horia na rošte, plameň je krátky, svietivý.


Všetky typy pecí prešli záťažovými skúškami, vieme čo vydržia. Dôraz, ktorý kladieme na kvalitu spaľovania má svoje dôvody:

• Každá pec je pripojená na komín, a ten možno poškodiť, napr. zanesením dechtom. Pozor na nebezpečenstvo požiaru! Náklady na komín niekoľkonásobne presahujú cenu pece. Keďže veľmi častým motívom investície do pece je práve lacné teplo, nesprávnym spaľovaním sa takto môžete pripraviť o plánovaný profit.

• Spaľovaním nevhodných palív so zlými parametrami ohrozujeme vlastnú bezpečnosť ( pozri ´Odvod spalín´) a zaťažujeme životné prostredie emisiami!

Kúpou paliva kupujeme energiu, ktorá je v  ňom skrytá, skontrolujte si u predajcu výhrevnosť paliva, u  uhlia aj obsah prímesí!

Zhrnutie:
- povoleným palivom pre celý sortiment pecí je drevo, brikety z dreva a odsírené brikety z uhlia,
- pre sporáky a kachľové pece je povolené spaľovať aj uhlie,
- palivo prikladajte len v predpísaných dávkach podľa návodu na obsluhu!
Výhrevnosť palív

Palivo Výhrevnosť palív
k Joule / kg kWh
dub 15 000 4,2
brikety z dreva 16 000 4,5
hnedé uhlie 17 000 4,7
brikety z hnedého uhlia 20 000 5,6
koks 29 000 8,0
čierne uhlie 32 000 8,9
benzín 44 000 12,2

Pri spaľovaní sa z paliva uvoľňuje energia viazaná v jeho hmote. Všetky druhy energie, bez rozdielu jej formy, meriame v jednotkách, nazývaných Joule.

Pôsobenie tepla za časovú jednotku nazývame tepelný výkon. Jednotkou každej formy výkonu je Watt.

Vzťah medzi výkonom a energiou je 1 Watt = 1 Joule / sek, resp. 1 Ws = 1 Joule

V praxi používame násobky týchto jednotiek: 1 kW = 1 000 W
1 kWh = 3 600 kJ, resp. 860 kcal

Najlepšiu predstavu o energii paliva získame, ak ju budeme udávať všeobecne používanou jednotkou kWh.
1 kWh = 3 600 kJ, resp. 3,6 MJ

Pre názornosť, energia 1kg suchého palivového dreva 15 MJ vyjadrená v kWh je:
15 000 / 3 600 = 4,2 kWh

Pripomeňme si, že výkon priemerného vysávača je 1 kW, to znamená, že energia ukrytá v 1kg dreva dokáže poháňať vysávač po dobu viac ako 4 hodiny!

Zhrnutie:
- každá pec má predpísané množstvo - dávku paliva, ktorá zabezpečí nominálny výkon pece,
- vloženie dvojnásobnej dávky znamená zvýšenie výkonu o 100 %,
- preťažovanie pece skracuje jej životnosť.
Spaľovanie

Na trhu sa objavujú pece príležitostných výrobcov, alebo pece neznámeho pôvodu, ktorých štítkové hodnoty ( najmä výkon) často vzbudzujú údiv. Fyzika platí rovnako pre všetkých, výkon pece je vždy úmerný veľkosti ohniska.

Životnosť pece ovplyvňujú použité materiály. Kvalitný výrobok možno vyrobiť len z kvalitných materiálov, cenu nemožno postaviť na úkor kvality.

Konštrukcia pecí:

Ohnisko - tu sa rozhoduje o výške emisií a spotrebe paliva. Fyzikálne požiadavky na materiál ohniska najlepšie vystihuje slogan: „oheň chce byť v teple"

Šamot - tepelný izolant, ktorý veľmi dobre akumuluje teplo, spaľovanie prebieha pri vyšších teplotách, čo umožní výrazne znížiť zostatok plynných emisií v spalinách, najmä však nebezpečného kysličníka uhoľnatého, CO.
Životnosť šamotu je niekoľko desiatok rokov, a aj v prípade prasknutia sú šamotové tehly plne funkčné. Šamot je bežne dostupný a jeho výmena je jednoduchá a nie je nákladná, na rozdiel napr. od liatiny.

Teleso pece je zvarené z oceľového plechu. Zvarený plášť pecí bez rizika prasknutia hermeticky uzatvára ohnisko a dobre znáša teplotné šoky. Povrch malých pecí a sporákov je smaltovaný. Krbové pece a krbové vložky sú povrchovo ošetrené teplovzdorným lakom čiernej, resp. sivo čiernej farby. Špeciálny lak má teplotnú odolnosť do 600 °C.

Teplovzdorné sklo - špeciálne keramické sklo odolné proti vysokým teplotám a teplotným šokom, prepúšťa až 95 % tepelného žiarenia z ohniska. Vlastnosti skla sa menia až pri teplotách nad 1 000 °C.

Tesnenia dvierok - všetky tesniace šnúry sú na báze sklených vlákien a sú ekologicky bez závad.

Použité materiály a prepracovaná konštrukcia ohniska sú zárukou dobrého spaľovania.

Oheň je chemická reakcia, kde sa horľavé zložky paliva prudko zlučujú so vzdušným kyslíkom. Podmienkou horenia je dostatočne vysoká teplota a dostatok kyslíka. Výsledok horenia je uvoľnené teplo a plynný odpad vo forme kysličníkov uhlíka, dusíka, síry a vodná para.

Horľavina - aktívna časť tuhých palív, je to pomyselný zostatok paliva po odstránení vody a popola.

V palive je viazané pomerne dosť veľa vody, napr. čerstvo vyrúbaný strom môže obsahovať až 50 % vody.
Obsah popola v dreve je menej ako 0,8 %, v nekvalitnom hnedom uhlí to môže byť až do 40 %.

Po zohriatí paliva sa z neho začne uvoľňovať voda vo forme pary. Na vysušenie paliva sa spotrebuje časť energie, ktorá by inak išla na ohrev.

Palivo sa postupne začne splyňovať a uvoľňovať uhľovodíkové plyny, plynná časť horľaviny v priestore nad palivom horí jasným a dlhým plameňom. Zostatok, uhlíkové zbytky tvoria pevnú časť horľaviny, ktorá horí na rošte krátkym plameňom.

Spaľovanie dreva je ekologicky čisté. Uhlie podľa druhu a kvality obsahuje síru a dusík, ktorých nespálené kysličníky ( emisie) znečisťujú životné prostredie.

Regulácia spaľovania

Vzduch
obsahuje 21% kyslíka. V miestnosti s dobre utesnenými oknami pri dlhšom horení obsah kyslíka prudko klesá. Prejaví sa to zmenšovaním plameňov, dokonca až zhasnutím ohňa. V takom prípade treba okamžite pootvoriť okno, alebo zabezpečiť nezávislý prívod vzduchu do ohniska z exteriéru.

Spaľovanie v moderných ohniskách je regulovaný proces. Regulujeme ho množstvom vzduchu privedeného do ohniska. Otvorené dvierka popolníka znemožnia reguláciu spaľovania!
Prebytok vzduchu v ohnisku prudko zvýši výkon pece ( aj o 100 %!) na úkor spotreby paliva. Skracuje sa aj životnosť pece. Nedostatok vzduchu znižuje výkon a tiež účinnosť, do komína odchádza nespálená plynná časť paliva.

Na regulovanie prívodu vzduchu sú na peciach regulačné páčky. Spodnou páčkou ovládame množstvo vzduchu privádzaného cez rošt, páčkou nad sklom ovládame prívod vzduchu ´do plameňov´. Aj v najkvalitnejšom ohnisku zostanú ešte nezhorené zvyšky plynov a kysličníka uhoľnatého CO. Na ich dohorenie do hornej časti ohniska treba dodať ďalší, terciálny vzduch. Tu sa rozhoduje o účinnosti, teda o spotrebe paliva.

Prívod terciálneho ( tretieho) vzduchu, hore do ohniska je vo väčšine súčasťou riešenia spaľovacej komory.
Nastavenie regulácie je popísané v návode ku každej peci.

Koks horí iba na rošte, prakticky nemá žiadny plameň. Je to preto, lebo má až 98 % pevnej horľaviny.
Pre dobré horenie potrebuje maximálny prívod vzduchu cez rošt - primárny vzduch.

Drevo a brikety z dreva
Naopak drevo horí veľkými plameňmi v priestore nad ním. Je to preto, lebo až 85 % tohto paliva sa premieňa na plyny.
Pre dobré horenie potrebujeme dodávať vzduch do priestoru plynov, t.j. sekundárny vzduch. Vzduch cez rošt je úplne uzatvorený.

Brikety z hnedého uhlia
Pri horení vidíme výrazné plamene, avšak okolo 60 % brikiet zhorí na rošte. Na podporu horenia je potrebný približne v rovnakom pomere primárny vzduch cez rošt a sekundárny vzduch ´do plameňov´.

Hnedé uhlie je dosť široký pojem, jeho vlastnosti sú značne závislé od miesta výskytu. Horí podobným spôsobom ako hnedouhoľné brikety. Odporúčame hnedé uhlie s obsahom síry menej ako 2 % a dusíka menej ako 1,4 %.

Spaľovanie palív ako antracit a kamenné uhlie s výhrevnosťou okolo 32 000 MJ / kg nebolo predmetom skúšok v certifikovaných skúšobniach.
Ak sa užívateľ pece rozhodne spaľovať takéto palivo, je nevyhnutné znížiť dávku paliva na polovicu dávky dreva!

Zhrnutie:
- celý sortiment ponúkaných pecí je odskúšaný na spaľovanie dreva, brikiet z dreva a brikiet z hnedého uhlia,
- sporáky a šachtové pece spĺňajú aj podmienky na spaľovanie hnedého uhlia,
- kvalitu spaľovania riadime množstvom vzduchu privádzaného do ohniska, ovládacími prvkami na dvierkach pece,
- Dvierka popolníka musia byť vždy zatvorené!

- výkon pece má zodpovedať veľkosti vykurovaného priestoru,
- veľký výkon pece v malom priestore znamená potrebu tlmiť horenie znížením prívodu vzduchu,
- znížením množstva vzduchu privádzaného do ohniska zhoršíme podmienky spaľovania a znížime výkon pece,
- tlmená prevádzka znamená nízke využitie paliva a zvýšenie emisií,
- Znížiť výkon, t.j. dosiahnuť menej tepla, odporúčame znížením dávok paliva do ohniska!

Odvod spalín

Dymové rúry
pre všetky krbové pece a krbové vložky majú jednotný priemer 150 mm. Odvod spalín z pecí je riešený buď z hora, alebo aj zo zadnej strany.

•• zadný vývod nie je síce vidieť, pripojenie je krátke, ale v prípade čistenia od sadzí je nutné tento spoj, ktorý je v miestnosti, rozobrať.

•• horný vývod má koleno s klapkou na reguláciu ťahu komína, zároveň má čistiaci otvor s demontovateľným krytom. Horný vývod má ešte ďalšie praktické výhody.

•• Je nutné dodržať priemer dymových rúr 150 mm, redukcia na menší priemer zníži výkon pece. Taktiež neodporúčame do dymových rúr zabudovať prídavný výmenník tepla, spaliny musia mať predpísanú teplotu kvôli ťahu komína. Dĺžka pripojenia je max. 2 m, pri väčšej dĺžke treba dymové rúry tepelne izolovať.

Komín
Úlohou komína je odviesť spaliny z pripojeného tepelného zdroja. Deje sa tak prostredníctvom ťahu komína, ktorý odsáva spaliny z ohniska a zároveň umožňuje nasávanie spaľovacieho vzduchu do priestoru horenia. Studený komín po zakúrení nemá dobrý ťah. Za určitých poveternostných podmienok dokonca nemusí mať studený komín ťah vôbec. Pre dobrý ťah potrebujeme komín vo vnútri zohriať, na čo je potrebná dostatočne vysoká teplota spalín. Tomuto teplu hovoríme komínová strata.

Ťah komína je závislý od vnútornej teploty komína, teploty spalín v komíne a od jeho výšky. Pre modernú krbovú pec s výkonom do 10 kW na odvod spalín postačí kvalitný komín o výške okolo 8 m, s prieduchom 15 x 15 cm. Komín musí prečnievať ponad strechu minimálne o 65 cm.

Predpísaný ťah komína pre pece krbového typu je v rozmedzí 10 - 15 Pascal.
Kvôli predstave je to ťah, aký potrebujeme pri nasávaní vody z pohára slamkou do výšky 1 až 1,5 mm. Ťah komína možno laicky odskúšať aj pomocou plameňa sviečky. Pri dobrom ťahu komína špička plameňa sviečky musí smerovať do zaústenia dymovej rúry do komína.

Až do dosiahnutia rosného bodu, čo je v prípade dreva a  brikiet z hnedého uhlia 50 až 60 °C, vlhkosť z  paliva obsiahnutá v  spalinách kondenzuje na  stenách komína. Pri stabilne nízkej teplote spalín v  komíne môže nastať zanesenie komína dechtom.

Decht je lepkavá nepríjemne zapáchajúca tekutina, ktorá vzniká pri kúrení mokrým drevom alebo nadmerným znížením výkonu pece škrtením prívodu vzduchu a dlhodobo nízkej teplote spalín. Takýto spôsob kúrenia môže aj po relatívne krátkej dobe znehodnotiť komín. Za určitých podmienok môže v komíne nastať samovoľné vznietenie dechtu, ktoré má charakter výbuchu, pričom z komína šľahajú do výšky plamene. Teploty dechtových spalín dosahujú až 1200 °C, je tu možnosť nenávratného poškodenia tesnosti komína. Decht sa dá odstrániť len vypálením komína odborníkom, kominárom za prítomnosti hasičov.

Druhy komínov
Kvôli predstave uvádzame druhy komínov, s ktorými sa možno stretnúť v praxi:

Prielezné komíny, / švédske / s otvorom 40 x 48 cm, sú najstaršie komíny, ktoré sa ešte vyskytujú v starých domoch. Pôvodne boli postavené pre otvorené krby, majú slabý ťah a vyhovujú len pre spaľovanie dreva v stavaných kachľových peciach. V súčasnosti je ich výskyt už zriedkavý, nie sú vhodné pre moderné výkonné pece.

Úzke komíny, / ruské / s prieduchom najčastejšie 20 x 20 cm, tok spalín hore komínom je rýchly, komín sa dobre prehrieva. Tieto komíny murované z pálených tehál nájdeme vo väčšine bytovej zástavby. Pri výške cca 7 m majú dostatočný ťah aj pre moderné krbové pece a krbové vložky.

Moderné, systémové komíny majú tri vrstvy. Vnútorná tenká keramická vložka sa rýchlo ohreje na prevádzkovú teplotu. Doba, počas ktorej sa v komíne zráža vlhkosť z paliva je veľmi krátka. Druhá vrstva je tepelná izolácia, ktorá zabraňuje prestupu tepla na vonkajšiu vrstvu. Tretia, vonkajšia vrstva je ochranný plášť odolný proti vplyvom počasia. Medzi spoľahlivé a pritom cenovo dostupné komíny patrí Nórsky komínový systém ICOPAL WULKAN .


Pripojenie niekoľkých pecí na jeden komínový prieduch môže povoliť len odborník, kominár.

Pretože ide o zdravie, bezpečnosť a životy osôb, podmienky pripojenia viacerých pecí na jeden komín upravujú osobitné normy. V zásade ide o nasledovné obmedzenia:

• Zdroje tepla s rôznymi ťahovými pomermi nesmú byť pripojené na jeden prieduch, napr. otvorený krb a uzatvorená krbová pec.

• Na jeden prieduch nemožno pripojiť zdroje tepla, ktoré spaľujú rôzne palivá, napr. pevné palivá v kombinácii s pecami na plyn alebo na naftu.

Zhrnutie:
- Pripojenie pece na komín je nutné konzultovať s Vašim kominárom. Nie každý komín má dostatočnú odťahovú schopnosť.
- Z dôvodu zabezpečenia rovnakých odťahových pomerov pri pripojení viacerých krbových pecí na jeden komín sú krbové pece vybavené samočinným zatváraním dvierok.

- Vývod dymových rúr z krbovej pece smerom hore je z viacerých dôvodov výhodnejší a praktickejší, ako vývod zo zadnej strany.