Smartweb s.r.o.

PROMASIL®-950 KS

S touto izolačnou doskou môžete vytvoriť nové zdokonalené konštrukcie, materiál umožňuje zníženie hrúbky izolácie. Izolačné dosky neobsahujú žiadne nebezpečné chemické látky.

Promasil 950 KS je druhou generáciou kalciumsilikátových tepelnoizolačných dosiek, vyvinutých špeciálne pre aplikáciu pri stavbe krbov a krbových kachlí.

Je vyrobený zo  zdravotne nezávadného materiálu a  nahrádza v minulosti používanú tepelnú izoláciu s izolačným murivom, vďaka čomu je izolačná vrstva tenšia.

Rozmerovo presné dosky sa dodávajú v šírkach od 25 do 100 mm.

Hlavné výhody dosiek PROMASIL®-950 KS

• nízka tepelná vodivosť
• malá hrúbka izolačnej vrstvy
• absencia organických spojív
• hygienická a ekologická nezávadnosť
• dobrá mechanická pevnosť
• nízka akumulácia tepla
• presné rozmery
• dobrá spracovateľnosť

TECHNICKÉ PARAMETRE

ct_item_peyzp25gpljz: biela
ct_item_ui2siqlfmpbn: 950 °C
ct_item_6yfm85ljpvb9: 245 kg/m3
ct_item_1zkjdr4cs164:  min. 1,2 MPa
ct_item_gwo44go57jbr: max. 1,5 %
ct_item_frv8u0zlefcx:  0,88 kJ/kg.K
ct_item_cb3bqj2gsq48: 0,100 W/m.K
ct_item_tgwu6ty4n7el: 0,116 W/m.K
ct_item_fojtr3mf4ulg: 0,150 W/m.K
ct_item_cgxwv3u4dhpq: 45%
ct_item_x6su8t2kqwkv: 41%
ct_item_yy4bezm49m0v: 0,7 %
ct_item_6htn3qtm5n17: 11,8%
ct_item_c89k5x7lltrp: A1
PROMASIL®-950 KS
Farba: biela
Klasifikačná teplota: 950 °C
Objemová hmotnosť: 245 kg/m3
Pevnosť tlaku za studena: min. 1,2 MPa
Zmrštenie pri 950 °C/24 h: max. 1,5 %
Tepelná kapacita: 0,88 kJ/kg.K
Tepelná vodivosť pri 200 °C: 0,100 W/m.K
Tepelná vodivosť pri 400 °C: 0,116 W/m.K
Tepelná vodivosť pri 600 °C: 0,150 W/m.K
Chemické zloženie SiO2: 45%
Chemické zloženie CaO: 41%
Chemické zloženie alkálie: 0,7 %
Strata žíhaním: 11,8%
Trieda reakcie na oheň podľa ČSN EN 13501-1: A1

Zdokonalená kvalita

PROMASIL®-950 KS bol vyvinutý v roku 2001 a certifikovaný DIBt Berlín pod číslom povolenia Z-43.14-139, pre použitie ako izolačná vrstva za otvorené ohnisko alebo krbovú vložku namiesto tepelnej izolácie a izolačného muriva. Certifikácia u nezávislého certifikačného orgánu a systém kontroly kvality pri výrobe (ISO 9001, ISO 14001), je zárukou vysokej miery spoľahlivosti pri používaní izolačných dosiek.

Doporučenia podľa ČSN 73 4230

pre stavbu teplovzdušnej komory sa nesmú používať zľahčené stavebné materiály ako je porobetón, porocement a pod.,

teplovzdušná komora musí byť prevedená z materiálu nehorľavého a s malou tepelnou rozťažnosťou,

teplovzdušná komora musí byť zvnútra izolovaná tak, aby na jej povrchu nebola teplota vyššia ako 52 °C,

z izolačného materiálu sa vplyvom zvýšenej teploty nesmie uvoľňovať zdraviu škodlivé látky,

nedoporučuje sa používať vláknité izolačné materiály,

plášť teplovzdušnej komory môže byť prevedený ako samostatná konštrukcia z pevných izolačných dosiek, pokiaľ bude zaistená jeho tuhosť, stabilita, bezpečnosť a odolnosť proti teplu a prúdeniu vzduchu.

Návrhy riešenia podľa noriem

Doporučené teploty a materiál priľahlých stien ČSN 73 4230 doporučuje v kapitole „Všeobecné požiadavky“, aby povrchová teplota priľahlých stien, podláh a stropu nepresiahla hodnotu 50 °C. Ide o teplotu medzi tepelnou izoláciou a stenou. Norma naviac požaduje, aby steny priliehajúce ku stavbe krbu boli nehorľavé.

Tepelná ochrana i pri najvyššom zaťažení

PROMASIL®-950 KS zaisťuje, že i pri najvyššom tepelnom zaťažení nedochádza na stavebných materiáloch k prekročeniu maximálnych prístupných teplôt podľa príslušných noriem. Široká škála dodávaných hrúbok umožňuje vždy zvoliť vhodné riešenie. Vzhľadom k tomu, že dosky PROMASIL®-950 KS v jednom produkte predstavujú tepelnú izoláciu i izolačné murivo, dosiahne sa značná úspora miesta. Všeobecne je možné konštatovať, že PROMASIL®-950 KS izoluje efektívnejšie, než napr. dosky z minerálnych vlákien. Dosky PROMASIL®-950 KS spĺňajú požiadavky na nehorľavosť tepelne izolačného materiálu.

Zvislý rez krbu s uzatvárateľným ohniskom (krbovou vložkou)

 1. komín
 2. stena budovy
 3. izolačný priestor nad komorou
 4. strop teplovzdušnej komory PROMASIL®-950 KS)
 5. vzduchová medzera (odvetraná)
 6. tepelnoizolačná vrstva (PROMASIL®-950 KS)
 7. priestor teplovzdušnej komory,
 8. dymovod
 9. dymová komora
 10. ohnisko uzatvárateľného krbu
 11. prívod vzduchu z vonkajšieho priestoru
 12. odvetranie izolačného priestoru
 13. výduch teplého vzduchu komory
 14. tepelnoizolačná vrstva (PROMASIL®-950 KS)
 15. stena teplovzdušnej komory (PROMATECT®-H
 16. krbová rímsa
 17. ochrana krbovej rímsy
 18. prívod vzduchu do komory
 19. prívod vzduchu z miestnosti
 20. nehorľavá podlaha pred krbom

Prestup dymovodu stropom z horľavej hmoty (ČSN 06 1008)

 1. strop
 2. nástavec dymovodu
 3. ochranná trúbka (nehorľavá),
 4. príložka (nehorľavá – PROMATECT®-H), vá)
 5. stropná objímka (nehorľavá),
 6. strieška (nehorľavá)

Prestup dymovodu stenou z horľavej hmoty (ČSN 06 1008)

 1. stena
 2. dymovod
 3. krycia doska (nehorľavá, nekovová – PROMATECT®-H)
 4. ružica
 5. ochranná trúbka
 6. izolačná výplň I. (nehorľavá – PROMAGLAF®-HTI),
 7. izolačná výplň II. (nehorľavá – PROMAGLAF®-HTI)